Tietoturvaseloste

LVI-Palvelu Janne Räsänen oy 

Rekisterinpitäjä

LVI-Pavelu Janne Räsänen oy, (Y-tunnus 2450265-4)

käyntiosoite: Puistokatu 3-5, 38280 Sastamala, 

postiosoite: Rekikoskentie 57, 38280 Sastamala

puhelin: 050 522 6466

sähköpostiosoite: lvipalvelu.rasanen@raknaamo.fi

kotisivun osoite: www.suunnittelurasanen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Räsänen

Rekikoskentie 57, 38280 Sastamala

050 522 6466, lvipalvelu.rasanen@raknaamo.fi

Rekisterin nimi

LVI-palvelu Janne Räsänen oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on LVI-palvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden laskutusten, rakennuspiirustusten/suunnitelmien arkistointi ja asiakassuhteiden ylläpito. Asiakkaalla on oikeus nähdä itsestään olevat rekisteritiedot halutessaan LVI-Palvelu Janne Räsäsen toimitiloissa.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Yritys/organisaatio

- Sähköpostiosoite

- Postiosoite

- Puhelinnumero

- Laskutusosoite

- Tiedot ostoista

- Rakennesuunnitelmia

Rekisterin tietolähteet

LVI-Palvelu Janne Räsänen oy rekisteröitävät tiedot kerätään ainoastaan asiakkailta itseltään ja asiakkaat ovat tietoisia heistä kerättävästä tiedosta.

Tietojen luovutus

Tiedot ovat lähtökohtaisesti LVI-Palvelu Janne Räsänen oy käytössä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita alihankkijoiden tai tietoja saatetaan käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterissä olevan henkilön tiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä. Tiedot ovat lähtökohtaisesti LVI-Palvelu Janne Räsänen oy käytössä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU-ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa kassakaapissa. Koko henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastitoihin.

ATK:lla käsiteltävät aineistot on yrityksen työntekijöiden omilla, yksityisilla salasanoilla suojatuissa koneissa. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.